Newlife Healthcentre Wilnis

Therapieën en behandelingen

Het Newlife Healthcentre gaat uit van een holistische benadering (kijken naar de mens als geheel). We kijken naar fysieke en mentale systemen die uit balans zijn, naar voeding- en voedingstekorten en naar de aanwezigheid van virussen, parasieten en bacteriën in het lichaam. Wij werken met het NES Health systeem, de Mihealth, met Bioresonantie en met Orthomoleculaire geneeskunde.

Uit welke therapieën / behandelingen kunt u kiezen:

1. Consult

Een Consult bestaat uit een eerste consult en eventuele vervolgconsulten. Bij specifieke klachten, of heel veel klachten, kunt u het beste kiezen voor een eerste consult. Er wordt dan meer tijd gereserveerd.

2. Healthscan

Een Healthscan geeft een overzicht van waar u op dit moment staat qua gezondheid. De Healthscan kan desgewenst opgevolgd worden door vervolgconsulten.

3. Voedingsadvies

Een Voedingsadvies geeft inzicht in uw voedingsgewoonten. Uiteraard wordt er gekeken naar uw persoonlijke situatie.

4. Behandeltraject

Een behandeltraject is een ALL-IN pakket gebaseerd op een consult met vervolgconsulten. Hier zijn de nodige middelen (bv. korrels en druppels) bij inbegrepen.

Meer informatie over de verschillende therapieën:

1. Consulten

Tijdens een eerste consult wordt een uitgebreide anamnese* afgenomen. Er wordt een NES Scan gemaakt en besproken. Vervolgens gaan we met de Bioresonantie een meting doen om de herkomst van gezondheidsklachten te achterhalen. Indien nodig wordt een intolerantietest uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten wordt een behandelplan gemaakt. Met de Mihealth wordt een eerste behandeling toegepast. Een eerste consult duurt gemiddeld anderhalf uur.

Vervolgconsult

Na zo’n 4-6 weken maken we tijdens een vervolgconsult opnieuw een scan. Deze wordt vergeleken met de vorige scan(s) en uitgebreid besproken. Ook wordt er gekeken naar de huidige parasietbelasting en wat de status is van de voedingstoffen. Het behandelplan wordt verder doorgevoerd of bijgesteld naar aanleiding van de resultaten. Een vervolgconsult duurt gemiddeld 30-45 minuten.

Een anamnese is wat een patiënt over de voorgeschiedenis, en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening, aan een zorgverlener kan vertellen.

2. Healthscan

Newlife Healthcentre | Healthscan! Is het leven hectisch en voelt u zich vaak vermoeid? Misschien heeft u een drukke baan, gezin, druk leven of wordt u geplaagd door “vage” klachten waar geen verklaring voor is. Nu eindelijk eens weten waar u momenteel staat qua gezondheid? Hoe fijn zou het zijn als u wél de energie zou hebben voor al die leuke dingen? Deze Healthscan geeft inzicht in uw gezondheid op dit moment.

Scan van 1 uur

Tijdens deze 1 uur durende scan testen wij op zo’n 150 fysieke, maar ook mentale factoren, die belangrijk zijn voor de algehele gezondheid. De Healthscan bestaat uit een NES Scan en een meting op een selectie van veel voorkomende virussen, bacteriën en parasieten. Vraag u zich bijvoorbeeld af of u nog last heeft van die Pfeiffer infectie? Of misschien heeft u Lyme onder de leden. De Healthscan geeft gelijk duidelijkheid. Ziekte is niet nodig om gezondheid en energie te kunnen verbeteren, dat kan altijd!

3. Voedingsadvies

Bij het voedingsadvies wordt eerst gekeken naar het huidige voedingspatroon. Wat eet en drinkt u, etc? Samen kijken we naar de balans tussen bouwstoffen, vitamines en mineralen. Aan de hand hiervan geven we tips om het voedingspatroon beter te laten aansluiten bij uw (mentale en fysieke) behoeften. Een belangrijk punt om te bespreken is de vitamine- en mineralenstatus. Dit voedingsadvies kan dan ook een perfecte aanvulling zijn op een Healthscan, waarbij de scan belangrijke informatie verschaft.

Voedinssuplementen

Het voedingspatroon kan, waar nodig, aangevuld worden met voedingssupplementen. Indien er sprake is van voedingsintoleranties, geven we advies over alternatieven en/of de mogelijkheden deze intoleranties te verminderen, danwel te verhelpen.

Het is tevens mogelijk specifieke voedingsmiddelen te testen, deze dient u zelf mee te nemen. Met de Bioresonantie wordt dan gemeten hoe het lichaam reageert op het betreffende voedingsmiddel.

4. Behandeltraject

Consulten zijn altijd exclusief de kosten voor de in te zetten middelen. Per cliënt is het heel verschillend hoeveel middelen en welke middelen ingezet gaan worden. Ook het aantal consulten wisselt per persoon, afhankelijk van de klachten.

NewLife Healthcentre | Behandeltraject

Kosten

Om de kosten helder te houden, kunt u kiezen voor het Behandeltraject. Het Behandeltraject is een service waarbij de cliënt gedurende 5 maanden intensief wordt begeleidt. Afhankelijk van de klachten worden er 3 consulten ingepland. Alle in te zetten middelen zijn inclusief (algemene voedingssupplementen uitgezonderd) en u ontvangt na ieder consult een behandelverslag. Geen verrassing door extra kosten voor korrels, druppels of homeopathie. Voor prijzen zie het kopje Tarieven.

Waar werkt het Newlife Healthcentre mee:

NES Health

Het NES Health programma geeft inzicht in de fysieke en mentale lichaamsfuncties. In 10 seconden wordt er via de hand een scan van het lichaam gemaakt. Deze scan wordt samen met de cliënt besproken en aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld.

provision_page  NES_2NES_1

De scan geeft inzicht in:

 • Spijsverteringsprocessen
 • Hormonale (on)balans
 • Terugkerende blessures of pijnklachten aan spieren en skelet
 • Hart-, long- en vaatstelsel
 • Circulatie en ademhalingssysteem
 • Neurologische systemen (hersenen, zenuwstelsel, spiergeleiding)
 • Metabolische processen
 • Blokkades in Meridianen
 • Tekorten aan vitamines en mineralen in het lichaam
 • Voedingsintoleranties
 • Milieu-analyse: toxines en elektromagnetische straling
 • Emotionele analyse: shocks, trauma’s en kernemoties die de gezondheid beïnvloeden

MiHealth

De NES MiHealth werkt met Bio-elektrische stimulatie. Met een klein apparaatje worden ultra-weak signals uitgezonden op frequenties die zijn afgestemd op specifieke delen van het lichaam. Dit stimuleert het herstel van het lichaam. De NES Scan geeft aan welke delen van het lichaam behandeld kunnen worden. Vooral spier- en gewrichtsklachten, blessures en sporters hebben veel baat bij deze therapie.

NES | MiHealthNES | MiHealth

Bioresonantie

Bioresonantie verwijst naar de trillingen, frequenties in het lichaam. Elk orgaan in het lichaam heeft zijn eigen trillingsfrequentie. Als een orgaan ziek is, zal de frequentie wijzigen. Ook alle ziekmakers (bacteriën, virussen, parasieten, gifstoffen, etc.) hebben elk een eigen frequentie. Deze frequenties kunnen gemeten worden met de VEGA-test.

Bioresonantie | NewLife Healthcentre

Eén van de grondleggers van deze methodiek is de Amerikaanse Dr. Hulda Regehr Clark. Zij studeerde biofysica, celbiologie en psychologie. Met deze techniek meten wij of er sprake is van parasieten, virussen en bacteriën, en of er vaccinatieschade is. Vooral de Ziekte van Lyme, het Epstein Barr virus (Pfeiffer) en besmettingen als E-coli zijn hier goed mee op te sporen.

Orthomoleculaire geneeskunde

Orthomoleculaire geneeskunde is erop gericht met hulp van voedingsmaatregelen en gerichte voedingssuppletie, ziekteprocessen te herstellen en voorkomen.
Deze geneeswijze werd in 1968 geïntroduceerd door Linus Pauling. “Orthos” betekent in het Grieks “juist, recht, gezond” en “moleculair” betekent “met betrekking tot de moleculen”.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat suppletie met vitaminen en mineralen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de gezondheid. Het is echter wel van belang dat de juiste vitamine, de juiste vorm en een goede dosering wordt genomen. Hier krijgt u een gericht advies in.

Orthomoleculair | Voeding & suppletie

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze therapieën en behandelingen?
Neem contact met ons op voor informatie en advies. Bel 0655 727 499 of mail info@newlife-online.nl.

Contact opnemen ›